Binomochương trình tiếp thị liên kết

Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết

Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này thể hiện các chính sách và thủ tục của Dolphin Corp LLC trong việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của Bạn (bao gồm thông tin cá nhân) khi Bạn tham gia Chương trình Tiếp thị liên kết Affiliate Top thông qua trang web www.affiliate.top (sau đây gọi là 'Trang web') cũng như thông báo về các quyền riêng tư của Bạn và cách Bạn được pháp luật bảo vệ. 

Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này là một phần không thể tách rời của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết Affiliate Top.

Thông tin Bạn cung cấp được thu thập và xử lý bởi Dolphin Corp LLC, một công ty được đăng ký theo pháp luật của Saint Vincent và Grenadines với số đăng ký 915 LLC 2021, có trụ sở tại Euro House, Đường Richmond Hill, Kingstown, St. Vincent và Grenadines, (sau đây gọi chung là 'Công ty', 'Chúng tôi' hoặc 'Của chúng tôi'), để cấp quyền truy cập vào Trang web.

Chúng tôi bảo đảm sẽ thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính bảo mật thông tin cá nhân mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi.

Chúng tôi khuyến khích Bạn đọc kỹ Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này. Khi đăng ký trên Trang web, Bạn đồng ý hoàn toàn và vô điều kiện với các điều khoản của Chính sách.


Giải thích và Định nghĩa

Giải thích

Ý nghĩa của những thuật ngữ có chữ cái đầu tiên được viết hoa được xác định trong các định nghĩa sau đây.

Các định nghĩa sau đây có cùng một ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở dạng số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Cho các mục đích của Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này:

'Bạn'có nghĩa là cá nhân hay đại diện của một pháp nhân truy cập hoặc sử dụng Trang web.

Mọi thuật ngữ khác được giải thích trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết Affiliate Top


1. Thông tin Bạn cung cấp cho Chúng tôi

1.1. Giống như hầu hết các trang web khác, Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu về thiết bị của Bạn, bao gồm địa chỉ IP (địa chỉ Giao thức Internet), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, cấu hình trình duyệt (sau đây gọi chung là 'Dữ liệu sử dụng').

1.2. Khi đăng ký trên Trang web, Chúng tôi yêu cầu Bạn cung cấp cho Chúng tôi địa chỉ email. Bạn cũng có thể nhập số điện thoại, tài khoản Telegram và ID Skype của mình. Trong tương lai, Bạn có tùy chọn nhập quốc gia, số điện thoại, tài khoản Telegram, ID Skype của mình và nguồn truy cập vào Tài khoản Cá nhân trên Trang web. 

1.3. Chúng tôi cũng yêu cầu Bạn cung cấp chi tiết thanh toán của Bạn (bao gồm loại và số ví điện tử của Bạn, tên chủ tài khoản (nếu có), số điện thoại (nếu có), thành phố (nếu có), họ tên (nếu có), ngày sinh (nếu có)) hoặc chi tiết ngân hàng (bao gồm số tài khoản, tên ngân hàng, tên chủ tài khoản (nếu có), tên người thụ hưởng (nếu có), mã số thuế (nếu có), địa chỉ của Bạn (nếu có), số điện thoại của Bạn (nếu có), và email của Bạn (nếu có)).

1.4. Để nhận dạng Bạn, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp:

  • ảnh chụp (trang) hộ chiếu của Bạn có ảnh và dữ liệu cá nhân của Bạn, hoặc mặt trước và mặt sau của thẻ chứng minh thư hay bằng lái xe của Bạn;

  • số chứng minh thư hay sô nhận dạng cá nhân, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, địa chỉ cư trú, số đăng ký tại cơ quan thuế.

1.5. Chúng tôi thu thập và lưu trữ dữ liệu về hoạt động của Bạn trên Trang web, cũng như thông tin trong báo cáo trên máy chủ web (bao gồm ngôn ngữ giao diện, loại trình duyệt, ngày và giờ của lần truy cập gần nhất).

1.6. Tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn trả lời khảo sát nhằm cải thiện chất lượng Chương trình Tiếp thị liên kết của Chúng tôi, cho các mục đích thống kê hoặc để tuân thủ quy định của luật pháp hiện hành.

Đôi khi, Bạn sẽ được yêu cầu cung cấp tên và địa chỉ email của mình khi điền vào một biểu mẫu.

1.7. Khi Bạn liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ Đối tác liên kết của Công ty, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp họ tên và địa chỉ email. 


2. Cách Chúng tôi sử dụng thông tin Bạn cung cấp

2.1. Thông tin Chúng tôi nhận được về Bạn cho phép Chúng tôi cung cấp cho Bạn khả năng tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết, phát triển dịch vụ hiện có và tạo thêm dịch vụ mới.

2.2. Dữ liệu thu thập được khi truy cập Trang web là cần thiết để vận hành Trang web và các hoạt động phân tích sau đó, cũng như để cung cấp cho Bạn thông tin theo cách thức thuận tiện nhất.

Ví dụ, những dữ liệu đó giúp xác định ngôn ngữ thích hợp cho giao diện người dùng trên Trang web.

2.3. Dữ liệu được cung cấp trong quá trình đăng ký (bao gồm số điện thoại, tài khoản Telegram, quốc gia và địa chỉ email) được sử dụng để liên hệ với Bạn và cung cấp cho Bạn thông tin chính xác và mang tính cá nhân hóa cao nhất.

Thêm vào đó, những dữ liệu mà Chúng tôi có được trong quá trình xác minh là cần thiết để đảm bảo tính hợp pháp và bảo mật cho các dịch vụ Công ty.

2.4. Thông tin thanh toán của Bạn (bao gồm chi tiết ngân hàng) được Công ty sử dụng để thanh toán cho Bạn Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu.

2.5. Thông tin về hoạt động của Bạn trên Trang web, cũng như thông tin từ các báo cáo trên máy chủ web, được sử dụng để bảo vệ Bạn và ngăn chặn các đối tượng lừa đảo truy cập vào Tài khoản của Bạn.

2.6. Chúng tôi có thể sử dụng địa chỉ email của Bạn để gửi cho Bạn các thông báo hệ thống và tài liệu quảng cáo.

Bạn có quyền hủy đăng ký nhận thư từ Công ty bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào liên kết 'Hủy đăng ký' trong bất kỳ email nào nhận được từ Công ty, tắt tùy chọn nhận thư trên trang Tài khoản cá nhân của Bạn, hoặc liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ Đối tác liên kết của Công ty qua địa chỉ email [email protected].

Chúng tôi cam kết đáp ứng kịp thời yêu cầu hủy đăng ký của Bạn đối với tất cả các loại email.

2.7. Tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể gửi thông báo đến email của Bạn về các thay đổi trong vận hành Trang web hoặc về các điều khoản cung cấp dịch vụ.

2.8. Bên cạnh đó, Chúng tôi cần dữ liệu của Bạn để cá nhân hóa các nội dung trên Trang web và hiển thị quảng cáo liên quan khi Bạn truy cập.

2.9. Dữ liệu Bạn cung cấp khi liên hệ với Công ty là cần thiết để ghi nhận các yêu cầu của Bạn và đưa ra phản hồi đầy đủ trong thời gian sớm nhất có thể.

Trong trường hợp Chúng tôi cần sử dụng thông tin Bạn cung cấp vì các mục đích khác, Chúng tôi luôn xin phép sự đồng ý của Bạn.

Trong trường hợp dữ liệu cá nhân của Bạn được xử lý tự động, Chúng tôi bảo đảm việc xử lý đó không có bất kỳ tác động nào đến Bạn.


3. Lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bạn

Chúng tôi chỉ lưu trữ dữ liệu cá nhân của Bạn chừng nào cần thiết cho các mục đích được nêu trong Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này. Chúng tôi sẽ lưu trữ và sử dữ liệu cá nhân của Bạn trong phạm vi cần thiết để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của Chúng tôi (ví dụ: trong trường hợp Chúng tôi được yêu cầu lưu trữ dữ liệu của Bạn theo quy định của pháp luật hiện hành), giải quyết tranh chấp và thực thi các thỏa thuận và chính sách pháp lý từ phía Chúng tôi.

Bất kỳ dữ liệu cá nhân nào mà Chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích nào sẽ không được lưu trữ lâu hơn mức cần thiết cho (các) mục đích đó.


4. Các quyền của Bạn

4.1. Bạn có các quyền chính sau đây đối với dữ liệu cá nhân của mình:

(a) Quyền truy cập dữ liệu

Quyền này cho phép Bạn nhận được bản sao dữ liệu cá nhân mà Chúng tôi lưu trữ về Bạn;

(b) Quyền chỉnh sửa/sửa đổi dữ liệu

Quyền này cho phép Bạn chỉnh sửa những dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác mà Chúng tôi lưu trữ về Bạn; tuy nhiên, Chúng tôi có thể cần xác minh tính chính xác của dữ liệu mới mà Bạn cung cấp cho Chúng tôi;

(c) Quyền xóa dữ liệu

Quyền này cho phép Bạn yêu cầu Chúng tôi xóa hoặc hủy bỏ dữ liệu cá nhân của Bạn khi không có lý do chính đáng để Chúng tôi tiếp tục xử lý các dữ liệu này;

(d) Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu

Quyền này cho phép Bạn yêu cầu Chúng tôi dừng xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn;

(e) Quyền rút lại sự đồng ý cho xử lý dữ liệu

Tuy nhiên, quyền này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của bất kỳ quá trình xử lý dữ liệu nào được thực hiện trước khi Bạn rút lại sự đồng ý của mình.

4.2. Danh sách các quyền này chưa hoàn chỉnh và có thể bao gồm các quyền khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.3. Vui lòng lưu ý rằng quyền yêu cầu Chúng tôi dừng hoặc chấm dứt xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn và/hoặc xóa dữ liệu đó không mang tính tuyệt đối và có thể bị giới hạn theo quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, việc thực hiện quyền này có thể được xem là cơ sở để chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết với Bạn.


5. Chuyển giao dữ liệu cá nhân của Bạn

5.1. Thông tin cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao — và lưu trữ — trên các máy tính nằm bên ngoài thành phố, tỉnh, quốc gia của Bạn hoặc khu vực tài phán chính phủ khác, nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các luật trong khu vực tài phán của Bạn.

5.2. Việc Bạn đồng ý với Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này và cung cấp thông tin cá nhân của Bạn thể hiện sự đồng ý của Bạn đối với việc chuyển giao đó.

5.3. Công ty sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu của Bạn được xử lý an toàn tuân theo Chính sách Bảo luật của Chương trình Tiếp thị liên kết này, và dữ liệu cá nhân của Bạn sẽ không được chuyển giao cho một tổ chức hoặc quốc gia trừ khi có các biện pháp kiểm soát thích hợp, bao gồm bảo mật dữ liệu và thông tin cá nhân khác của Bạn.


6. Tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn

6.1. Dữ liệu cá nhân của bạn có thể được tiết lộ cho các mục đích sau:

  • Giao dịch kinh doanh

Nếu Công ty tham gia sáp nhập, mua lại hoặc bán lại tài sản, dữ liệu cá nhân của Bạn có thể được chuyển giao. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn trước khi dữ liệu cá nhân của Bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

  • Thực thi pháp luật

Trong một số trường hợp nhất định, Công ty có thể được yêu cầu tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn nếu luật hiện hành đòi hỏi như vậy hoặc theo yêu cầu hợp lệ của các cấp quản lý (như tòa án hoặc cơ quan chính phủ).

  • Các quy định pháp lý khác

Công ty có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của Bạn trong trường hợp hành động đó là cần thiết để:

•  thực thi nghĩa vụ pháp lý; và/hoặc

•  bảo vệ và bảo đảm các quyền hoặc tài sản của Công ty; và/hoặc

•  ngăn chặn hoặc điều tra hành vi sai trái có thể xảy ra liên quan đến việc sử dụng Trang web và/hoặc Nền tảng giao dịch; và/hoặc

•  bảo vệ sự an toàn cá nhân cho khách hàng của Chúng tôi; và/hoặc

•  bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý.


7. Thông tin Chúng tôi cung cấp cho các bên thứ ba

7.1. Chúng tôi không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Bạn với các bên thứ ba không liên kết với hoạt động của Bạn trên Trang web.

7.2. Các bên thứ ba mà Chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của Bạn để xử lý dữ liệu đó thay chúng tôi và hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu, hướng dẫn và Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết của Chúng tôi.

Các bên thứ ba đó có thể bao gồm những đối tượng sau:

1) một số lượng hạn chế nhân viên của Chúng tôi và nhân viên của các tổ chức liên kết với Chúng tôi;

2) các nhà kiểm toán chuyên nghiệp;

3) cơ quan giải quyết tranh chấp chuyên nghiệp;

4) các hệ thống thanh toán;

5) nhà cung cấp hệ thống thanh toán;

7.8. Chúng tôi cũng có thể chuyển giao thông tin đến các quốc gia ngoài Khu vực Kinh tế châu Âu. Mức độ bảo vệ dữ liệu cá nhân ở các quốc gia này có thể khác nhau.

Tuy nhiên, đối tác của Chúng tôi trong các khu vực pháp lý đó luôn bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ theo hợp đồng nhằm duy trì mức độ bảo vệ đầy đủ đối với dữ liệu được chuyển giao, và Chúng tôi thực hiện tất cả biện pháp khả thi để bảo đảm tính bảo mật của thông tin do Bạn cung cấp.

Trong trường hợp Công ty tham gia vào giao dịch sáp nhập hoặc bán lại, Công ty có thể cần phải chuyển giao dữ liệu cá nhân của Bạn cho các đối tác trong tương lai của Công ty, và Chúng tôi bảo đảm tính bảo mật của những dữ liệu đó.

7.9. Chúng tôi có thể cung cấp thông tin về Bạn cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân không được liệt kê trong Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này khi có sự đồng ý của Bạn.


8. Bảo vệ thông tin bằng biện pháp kỹ thuật

8.1. Để bảo đảm an toàn cho thông tin Bạn cung cấp, Chúng tôi đã thực hiện các quy tắc và biện pháp kỹ thuật đặc biệt để bảo vệ thông tin đó.

8.2. Chúng tôi sử dụng hệ thống mã hóa Secure Sockets Layer (SSL) đối với dữ liệu được truyền tải. 


9. Mật khẩu

9.1. Khi đăng ký trên Trang web, Bạn cung cấp địa chỉ email và đặt mật khẩu riêng cho Tài khoản của mình.

9.2. Chúng tôi không có quyền thay đổi các dữ liệu đó và không chịu trách nhiệm đối với cách Bạn bảo mật các dữ liệu đó.

9.3. Chúng tôi yêu cầu Bạn báo cáo kịp thời bất cứ hoạt động trái phép hoặc đáng ngờ nào khác liên quan đến việc sử dụng Tài khoản của Bạn.


10. Việc sử dụng dịch vụ của trẻ vị thành niên

10.1. Trang web là một tài nguyên mở, nhưng không dành cho người dùng dưới độ tuổi hợp pháp theo quy định của pháp luật hiện hành.

10.2. Trong trường hợp Chúng tôi được biết trẻ vị thành niên đã cung cấp hoặc cố gắng cung cấp thông tin cá nhân để đăng ký trên Trang web, Chúng tôi sẽ xóa các thông tin đó khỏi máy chủ của Công ty.


11. Thay đổi

11.1. Tùy từng thời điểm, Chúng tôi có thể thay đổi các điều khoản của Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này, tuy nhiên những thay đổi như vậy sẽ không hạn chế các quyền của Bạn đối với dữ liệu cá nhân của Bạn trong phạm vi rộng hơn so với các hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

11.2. Trong trường hợp có thay đổi, các thay đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm thông báo điều chỉnh Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết được đăng tải trên Trang web, trừ khi có một thời hạn có hiệu lực khác được ấn định cho các thay đổi. Chúng tôi sẽ thông báo cho Bạn về những thay đổi như vậy qua email.

11.3. Nếu Bạn không đồng ý với các thay đổi của Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết, Chúng tôi đề nghị Bạn ngừng sử dụng Trang web và khóa Tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ Đối tác liên kết của Công ty qua địa chỉ email [email protected].

11.4. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh của Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết này so với phiên bản bằng các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Chính sách Bảo mật của Chương trình Tiếp thị liên kết sẽ được ưu tiên áp dụng.


12. Liên hệ

Nếu Bạn có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Bạn, kiểm tra các dữ liệu đang được xử lý hoặc rút lại sự đồng ý của Bạn đối với việc xử lý dữ liệu, Bạn có thể liên hệ với Chúng tôi theo địa chỉ email [email protected]

Có hiệu lực kể từ 1/8/2023