Binomochương trình tiếp thị liên kết

Hướng dẫn từng bước

Bắt đầu với Affiliate Top


Rất vui được gặp bạn!


Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình tiếp thị liên kết của chúng tôi.


Bước đầu tiên: thêm thông tin thanh toán để bắt đầu nhận thanh toán. 


 1. Đi tới mục Tài chính → Thông tin thanh toán → Thêm phương thức mới. 

 2. Thêm phương thức thanh toán của bạn và lưu các thay đổi. 

 3. Bạn có thể thêm một vài phương thức thanh toán để chuyển đổi giữa các phương thức khi cần. 


Tìm tất cả các liên kết tiếp thị liên kết để thu hút nhà giao dịch ở đâu?


 1. Trang chủ → Chi tiết kế hoạch
  Chọn nền tảng và kế hoạch lợi nhuận. Khi tìm hiểu chi tiết kế hoạch, bạn sẽ tìm thấy các liên kết duy nhất của mình đến các trang quảng cáo khác nhau. 

 2. Trang quảng cáo
  Tại đây, bạn sẽ tìm thấy các liên kết đến các trang đích, biểu ngữ và ứng dụng. 


Tìm liên kết giới thiệu để mời đối tác khác vào Affiliate Top ở đâu?


Trong mục Giới thiệu. Sao chép liên kết của bạn hoặc liên kết đến biểu ngữ và chia sẻ nó với các đối tác tương lai của chúng tôi. Sau khi họ tham gia và bắt đầu thu hút các nhà giao dịch, bạn sẽ bắt đầu nhận được khoản thanh toán 5%. 


Quảng bá liên kết ở đâu?


Có rất nhiều cách để thu hút các nhà giao dịch mới. Dưới đây là các nguồn lưu lượng truy cập chính mà hầu hết các đối tác của chúng tôi sử dụng:


 • Trang web 

 • Quảng cáo theo ngữ cảnh

 • Mạng lưới quảng cáo

 • Mạng xã hội

 • Kênh Telegram

 • Diễn đàn


Hãy chọn tùy chọn phù hợp với bạn nhất và chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn tất cả tài liệu mà bạn có thể cần để thu hút các nhà giao dịch: bài viết, biểu ngữ, trang quảng cáo, trang đích, cuộc thi, v.v..